RSS

KEUTAMAAN AL QURAN


KEUTAMAAN QUR'AN

"Dan Kami menurunkan sebahagian ayat-ayat Qur'an ada yang menjadi kesembuhan dan rahmat bagi orang-orang yang beriman."

"Dan Kami menurunkan kitab Al-Qur'an sebagai penjelasan bagi segala sesuatu, sebagai petunjuk, rahmat dan berita gembira bagi orang-orang Islam.

"Hai orang-orang yang beriman, telah datang kepada kamu bukti dari Tuhanmu (Muhammad) dan Kami menurunkan kepada kamu cahaya terang(Qur'an)."

Al-Qur'an yang agung bagai ruh dalam kehidupan dan cahaya bagi petunjuk.

"Dan demikianlah Kami wahyukan kepada kamu ruh dari Kami (Al-Qur'an), padahal engkau belum pernah mengetahui apakah kitab dan iman. Tetepi Kami menjadikannya sebagai cahaya yang Kami memberi petunjuk dengannya bagi hamba-hamba Kami yang kami hendaki."

-seorang yang tidak beriman kepada Al-Qur'an, maka ia bagai seorang yang tidak hidup di dalam kesucian dan kemulian and termasuk orang yang sesat.

Musuh-musuh Islam selalu berusaha menjauhkan Al-Qur'an dari umat Islam, sehingga kini Al-Qur'an hanya dibaca ketika ada orang mati untuk diambil barakahnya.

Mereka menjauhkan umat Islam juga daripada isi kandungan Al-Qur'an sehingga mereka menjadi umat yang tidak berpotensi sebaliknya menjadi umat yang tersesat dan hanya perlu mengikut jejak hidup oarng bukan Islam.

Kita hendaklah selalu bertaubat kepada Allah dan memahami isi kandungan Al-Qur'an dan meamalkannya kerana ia dapat menyelamatkan kita dalam kehidupan di dunia dan akhirat.

Rasulullah selalu menganjurkan umatnya membaca Al-Qur'an :-

  1. "Hendaklah kamu semua selalu membaca Al-Qur'an, kerana ia akan menolong pembacanya di hari kiamat."
  2. "Kelak, Al-Qur'an dan para pembacanya ketika di dunia akan didatangkan di hari kiamat, dan surah Al-Baqarah dan Ali 'Imran akan berada di depan mereka, keduanya akan membela para pembacanya di hadapan Allah."

Jikalau seseorang itu hanya membacanya tanpa mempelajari kandungannya dan tidak mengamalkannya, maka Al-Qur'an tidak akan memberi manfaat sedikit pun kepadanya.

Rasulullah saw bersabda:

"Sesungguhnya Allah, dengan Al-Qur'an, memuliakan sebahagian umat dan menghinakan sebahagian yang lain."

"Sebaik-baik orang di antara kamu semua adalah yang mempelajari Al-Qu'an dan yang mengamalkan kandungannya."

Sepertimana nabi pernah meriwayatkan satu hadis:-

"Perumpamaan seorang yang beriman yang suka membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya bagai buah jeruk, ia sedap baunya dan manis rasanya. Sedangkan seorang mukmin yang tidak suka membaca Al-Qur'an, maka ia bagai buah kurma, manis rasanya tetapi tidak berbau. Sedangkan seorang munafik yang suka membaca Al-Qur'an, maka ia bagai buah raihanah yang sedap baunya tetapi rasanya tidak manis. Sedangkan orang munafik yang tidak suka membaca Al-Qur'an, maka ia seperti buah handalah yang tiada bau dan pahit rasanya."

-Dengan petunjuk Al-Quran, mereka dapat menguasai dan memimpin umat. Tetapi apabila mereka menyimpang daripada Al-Qur'an, maka mereka akan terhina, termiskin, dan terbelakang.

Keutamaan Al-Qur'an adalah sangat agung dan banyak rahsianya serta menakjubkan.

Firman Allah:

"Apakah mereka tidak mahu mengambil pelajaran dari Al-Qur'an, atau apakah dalam hati mereka ada penutupnya.

"Kitab(Al-Qur'an) yang Kami turunkan kepadamu(Muhammad) adalah kitab yang diberkahi untuk dipelajari ayat-ayatnya dan untuk mengingatkan orang-orang yang berfikir ."

-Ia pernah memberi pengaruh yang baik bagi sekelompok jin yang sedang mendengar bacaan Al-Qur'an dari mulut nabi saw dalam solatnya seperti firman Allah ini:-

"Sekelompok jin berkata: "Sesungguhnya kami mendengarkan Al-Qur'an yang menakjubkan yang memberi petunjuk jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya. Dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seorangpun dengan Tuhan kami."

(QS. 72:2-3)

Allah berfirman lagi di dalam suarh yang lain:-

"Sekelompok jin berkata: "sesungguhnya kami telah mendengar sebuah kitab yang diturunkan setelah Musa, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yang memberi petunjuk kepada kebenaran dan jalan yang lurus."


~kening-kening yang sujud~

0 comments

Posted in